• Stude Villa

    Kadriorg

PROJEKT ON VALMIS ja MÜÜDUD

J. Poska t. 53 kinnistul paiknevad selle kvartali vanimad elamud, mis püstitati N. Thamme projekti (1887.a) järgi 1880. aastate lõpus. Krundi esimene omanik oli pagaritööstur Georg Stude. Hoone paikneb madalal krohvitud paekivisoklil, seinad on rõhtpalkidest ja kaetud laia rõhtlaudisega ning rikkaliku sae- ja puitpitsdekooriga. Peafassaadil domineerib keskne trepikojatorn. Seinapinnad on rikkalikult liigendatud nii tagasiastete kui erimustrilise laudisega. Hoonel on kaks rikkaliku puitpitsiga varikatust.

Poska 53 on tunnistatud kultuurimälestiseks ning jääb nii Kadrioru miljööväärtuslikule alale kui ka muinsuskaitsealale. Käesolev elamu valmis 1880-ndate lõpus tuntud arhitekt Nikolai Thamme projekti järgi kuulsale ja tunnustatud pagaritööstusturile, Georg Studele, kellele kuulus näiteks kõigi lemmiks kohvik „ Maiasmokk“. Siit pärineb ka hoone ajalooline nimetus „ Stude villa“. 1964.a. kapitaalremondi käigus jagati hoone korteriteks ning selline ruumijaotus on osaliselt täninin ka säilinud.

Elamu rekonstrueerimisel aastal 2012 jälgiti Tallinna Kultuuriväärtusteameti Ameti poolt väljastatud muinsuskaitse eritingimusi ning säilitati võimalikult suur osa originaalsest hoonest. Täielikult vahetati välja hoone elektri – ja nõrkvoolusüsteemid ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Majale paigaldati keldrisse gaasikatel. Samuti paigaldati hoonele nn. „Smarthouse“ süsteem. Elamut ümbritseb suur kinnistu, mis samuti renoveeriti ning haljastati . Hoovi ehitati tõkkepuuga varustatud parkimisplats koos varjualusega, kuurid ning mänguväljak lastele.

1880ndatel

ehitatud

2012 aastal

restaureeritud

318 ruutu

elupinda

4

korterit

1723 ruutu

hooviala

SOOVID PROJEKTI KOHTA ROHKEM INFOT?

© 2023 - FISK OÜ | FISK Kinnisvara